การฝึกวินัยให้กับเด็ก ๆ

Rate this post

ความมีวินัยนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนและปลูกฝังกันตั้งแต่ยังเล็ก
ซึ่งการมีวินัยจะช่วยให้เด็ก ๆ มีความมุ่งมั่น มีสมาธิ ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ได้สม่ำเสมอ เป็นพื้นฐานของความสำเร็จต่อไปในอนาคต
และการฝึกฝนวินัยในเด็กต้องอาศัยความอดทนของผู้ปกครองร่วมด้วย
การฝึกวินัยจะต้องฝึกอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กโดยมีเป้าหมายหลักคือ
การให้เด็กรู้จักควบคุมความต้องการของตัวเองให้อยู่ในขอบเขต
และสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
การฝึกวินัย คือ การให้เด็กเรียนรู้ และสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ดีหรือสิ่งใดไม่ดี
โดยการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่เหมาะสมในแต่ละที่เป็นอย่างไร
สอนทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น ที่สำคัญคือ
เด็กจะต้องเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง
เพราะการที่คนเราจะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้นั้น
นอกจากจะเข้าใจตัวเองแล้ว ยังต้องเข้าใจคนอื่นด้วย
ถ้าหากไม่เข้าใจความร็สึกของคนอื่น
เด้กจะเลือกทำในสิ่งที่ตนอยากทำเท่านั้น
ซึ่งการฝึกควรเริ่มจากที่บ้าน โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ข้อ
คือการกระทำของเด็กจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเอง และไม่เป็นการทำลายข้าวของ
ดังนั้นการที่ผู้ปกครองจะตั้งกฎใดขึ้นมา
ควรคำนึงถึงพื้นฐานของเด็กแต่ละคน และช่วงวัยของเด็กคนนั้น เช่น
หากลูกเป็นเด็กที่มีพลังงานสู. การห้ามเดินห้ามขยับ ให้นั่งนิ่ง ๆ
จะเป็นไปได้ยาก ควรบอกเด็กว่าอนุญาตให้เดินได้แค่บริเวณไหน
หรือหากิจกรรมให้เด็กทำขณะที่ต้องรอคอย
และกฎที่ตั้งควรสอดคล้องกับพื้นฐานของครอบครัว
ไม่มากมายจำกัดเด็กจนเกินไป ดังนั้นการกระทำอะไรที่ไม่เป็นอันตราย
ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่น
หากทำน้ำหกลงพื้น ก็ควรให้ลูกเช็ดทำความสะอาดเอง แม้อาจจะไม่สะอาด
แต่ก็เปิดโอกาสให้เค้าทำก่อน เมื่อเหลือบ่ากว่าแรง ผู้ปกครองจึงจะลงมือช่วย
เพราะหากพ่อแม่ทำทุกอย่างให้ลูก เด็กก็จะทำอะไรไม่เป็น
ไม่รู้จักการแก้ปัญหา และขาดความมั่นใจในตัวเอง
อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในการฝึกวินัยในเด็ก คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกด้วย เพื่อที่เด้ก ๆ จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีนั้น
และนำไปปฏิบัติตาม เพราะอย่างไรก็ตามารกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูด
และเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ การให้เวลากับลูก
เพราะเด็กต้องการความสนใจ แม้จะมีเวลาเพียงวันละ 10-20 นาที
ก็ควรใช้เวลาร่วมกัน สร้างความสุข ความทรงจำที่ดีระหว่างกัน
เลือกกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม สามารถทำได้ร่วมกัน
และควรให้คำชมกับลูกเสมอเมื่อเขาทำสิ่งที่ดี
จะทำให้เด็กมีกำลังใจอยากทำสิ่งดี ๆ ต่อไป และจะเชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่สอน
แต่หากให้ความสนใจเฉพาะเวลาที่เด็กทำไม่ดี เด็กจะมีพฤติกรรมไม่ดี
เพื่อจะได้ความสนใจ แม้การกระทำนั้นจะเป็นด้านลบก็ตาม
การฝึกวินัยในเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกินกำลัง
หากผู้ปกครองนั้นเห็นความสำคัญ การเริ่มต้นเร็วเป็นรากฐานที่ดี อาจค่อย ๆ
เริ่มในขวบปีแรก และปฏิบัติให้สม่ำเสมอ
ใช้เวลาที่มีระหว่างกันอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อที่เด็กๆ
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *